Calitate


Conceptul nostru de calitate pleacă de la nevoile Clienţilor noştri, care pot fi profesionistul sau utilizatorul care-şi satisface singur necesităţile. 

Aceste nevoi sunt vehiculate în societate de Reţeaua comercială MA-FRA, sunt comunicate ulterior Cercetării şi Dezvoltării, transferate la liniile noastre de producţie şi, în final, se întorc sub formă de soluţii concrete la clienţii noştri.

Pentru a face din calitate o valoare adăugată extrem de importantă, trebuie ca aceasta să fie urmărită şi percepută de toţi cei care fac parte din filiera de producţie, ca şi de cei care oferă serviciul sau care beneficiază de produsele acestui serviciu.

Pentru utilizatorul final, certificatul de calitate ISO reprezintă certitidinea că vor găsi în produsul cumpărat toate acele garanţii de siguranţă şi respectare a regulilor care stau la baza oricărui succes construit în timp.

MA-FRA a implementat propriul Sistem de Calitate Societar pentru a atinge următoarele obiective:

- să îmbunătăţească organizarea şi inter-funcţionalitatea societară;

- să reducă costurile non-calităţii şi să îmbunătăţească productivitatea diminuând rebuturile şi numărul modificărilor;

- să satisfacă creştea continuă a cererilor clienţilor de documentaţie prinvind calitatea.

MA-FRA face parte din Asociaţia fondatorilor Federlavaggi care are, printre principalele sale obiective la care nu se poate renunţa, cel de a urmări şi de a implementa profesionalismul instalaţiilor: calitatea devine aşadar un pasaj obligatoriu la care nu se poate renunţa şi care trebuie transferat Clientului final. 

Dacă Clientul nostru este un Client care preferă să-şi satisfacă singur necesităţile, va avea mereu certitudinea că foloseşte