Etică


Selectarea şi evaluarea Resurselor Umane sunt în general bazate pe pârghia fizică şi cea intelectuală. Oricine trăieşte intr-un context social, dar, îşi dă seama imediat că alte elemente fac diferenţa, elemente ce nu sunt luate în considerare aproape niciodată şi care pot hotărî succesul sau falimentul unei Societăţi: emoţii, voinţă şi calităţi interioare, precum încrederea, capacitatea de a iubi şi de a fi iubiţi, dreptatea, răbdarea, bucuria, generozitatea, loialitatea, sinceritatea, devotamentul.

În viitor, organizaţiile care vor reuşi efectiv să exceleze vor fi cele care vor fi descoperit cum să întrebuinţeze implicarea fiecărei persoane în parte şi capacitatea de a învăţa la toate nivelurile: centralitatea fiinţei umane, deci, va putea determina succesul Societăţilor numai dacă va fi considerată ca primul element de satisfacţie.

Există – în mare – o schimbare în curs în gestionarea Societăţii: Societăţile active în răspunderea socială nu vor fi considerate doar mai etice, dar mai ales mai capabile de a crea valoare.

MA-FRA este de mult timp foarte implicată în realizarea politicilor şi răspunderii societăţii. Printre iniţiativele întreprinse e adeziunea, formalizată în august 2005, la Global Compact, un program de acţiune promovat de Naţiunile Unite – la iniţiativa directă a Secretarului General -  cu scopul de a implica lumea Societăţilor într-o nouă formă de colaborare (cu aceleaşi Naţiuni Unite), prin adeziunea a zece principii universale în domeniile drepturilor omului, ale tutelării muncii şi ale protecţiei mediului.

În domeniul drepturilor omului: susţinerea şi respectarea acestor drepturi în cadrul sferelor respective de influenţă; să ne asigurăm că nu suntem, chiar dacă indirect, complici în abuzarea drepturilor omului.

În tutelarea muncii: garantarea libertăţii de asociere a muncitorilor şi recunoaşterea dreptului de contractare colectivă; să ne asigurăm că nu angajăm muncă forţată şi obligatorie; să ne abţinem de la angajarea muncii minorilor; eliminarea oricărei forme de discriminare în politicile de angajare şi de concediere.

În cadrul ambiental: să avem o abordare preventivă faţă de provocările ambientale; să promovăm iniţiative pentru o responsabilitate ambientală mai mare; să incurajăm dezvoltarea şi propagarea tehnologiilor care nu dăunează mediului.

Abordarea etică a MA-FRA în lumea muncii o găsim şi în relaţiile construite de-a lungul anilor cu proprii concesionari, legături deseori longevive şi de o încredere absolută care, in multe cazuri, au ajuns la “a doua generaţie”. Pentru a obţine toate acestea, MA-FRA se bazează dintotdeauna pe respect şi pe schimbul de idei, pe loialitate totală, pe formarea şi perfecţionarea propriilor Parteneri, pe tutelarea şi menţinerea zonelor atribuite, pe transparenţa şi dorinţa de a împărtăşi împreună tuturor un mare proiect.

Formare şi perfecţionare, respectarea zonei

Pentru a accesa site-ul Global Compact:

www.unglobalcompact.org